Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, συνιστούμε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία στην οποία είχατε προβεί.

Η παρακάτω διαδικασία αφορά σε επαγγελματίες ομορφιάς οι οποίοι τιμολογούνται από την L’Oréal Hellas A.E. με έκδοση τιμολογίου πώλησης. Οι επαγγελματίες ομορφιάς που εξυπηρετήθηκαν από το δίκτυο συνεργατών της L’Oréal Hellas A.E., πρέπει να απευθύνονται στους εν λόγω για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Υπάρχουν δύο (2) βασικοί λόγοι/συμβάντα που μπορούν να δικαιολογήσουν επιστροφές:

  • Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας
  • Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων / Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης.

Ροή επιστροφής

Για την διευθέτηση της κάθε επιστροφής πρέπει να γίνει συνεννόηση με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα 2106188890-5 καθημερινές 09:00 – 17:00. Κατόπιν της συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ακολουθείται διαδικασία ταυτοποίησης, έκδοσης και έγκρισης εντολής επιστροφής.

Στο εμπορολογιστικό σύστημα της essie δημιουργείται μία εντολή επιστροφής των έναντι προϊόντων η οποία λαμβάνει την έγκριση του εμπορικού τμήματος. Στη συνέχεια η εντολή επιστροφής τυπώνεται και αποστέλλεται στον πελάτη με ταχυδρομείο, fax ή e-mail, έτσι ώστε να συνοδεύσει τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από τον μεταφορέα από τα καταστήματα.

Οι παρακάτω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην εντολή επιστροφής:

  • Αριθμός εντολής και ημερομηνία
  • Στοιχεία πελάτη (όνομα, διεύθυνση κλπ)
  • Κατηγορία Πελάτη
  • Τύπος επιστροφής
  • Πληροφορίες επιστρεφομένων προϊόντων (κωδικός, περιγραφή, ποσότητα)

Χωρίς την έντυπη επικυρωμένη εντολή επιστροφής, ο μεταφορέας δεν θα δύναται να παραλάβει τα προϊόντα προς επιστροφή. Επιπλέον, πριν την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή, ακολουθείται από τους εντεταλμένους μεταφορείς η ακόλουθη διαδικασία:

  • Η ποσότητα σε τεμάχια που αναφέρεται στο δελτίο αποστολής του πελάτη συγκρίνεται με την ποσότητα της εντολής επιστροφής. Πρέπει η ποσότητα του δελτίου αποστολής να είναι μικρότερη ή ίση της ποσότητας της εντολής.
  • Τα κιβώτια ελέγχονται για να επαληθευτεί ότι είναι καλά κλεισμένα και ότι φέρουν το συγκεκριμένο αριθμό του δελτίου αποστολής.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντολή επιστροφής ή η ποσότητα του δελτίου αποστολής είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται στην εντολή επιστροφής, τότε τα προϊόντα δεν φορτώνονται και ενημερώνεται η υπηρεσία πελατών.

Επιστροφές για τεχνικούς λόγους

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν εμφανίζουν τις συνομολογημένες ιδιότητες επιτρέπεται εφόσον το αίτημα επιστροφής των προϊόντων αυτών γνωστοποιηθεί στην εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή τους.

Ο πελάτης οφείλει να συσκευάσει το προς επιστροφή προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. Αν το προϊόν είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στο [email protected] σε συνέχεια της επικοινωνίας του με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως είτε με συνοδευτικό έγγραφο στη συσκευασία επιστροφής είτε μέσω e-mail με το οποίο θα δηλώνει αν επιθυμεί να παραλάβει αντίστοιχο προϊόν, κάποιο άλλο ίσης αξίας ή πιστωτικό ίσης αξίας με τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη κατάσταση με την συσκευασία στην οποία το παρέλαβε μαζί με τυχόν εξαρτήματα και λοιπά συνοδευτικά.

Η υπαναχώρηση αυτή μπορεί να είναι αναιτιολόγητη και καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει από αυτή. Εφόσον η εκτέλεση της παραγγελίας έχει δρομολογηθεί και έχει ήδη παραδοθεί στον μεταφορέα προς παράδοση, ο πελάτης, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να μην παραλάβει τα σχετικά προϊόντα από τον μεταφορέα και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι έχει υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο εκάστοτε μεταφορέας θα ακολουθήσει τη διαδικασία επιστροφής η οποία έχει συμφωνηθεί με την L’Oréal Hellas A.E.

Η L’Oreal Hellas Α.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης υπό την προϋπόθεση παραλαβής των επιστρεφομένων προϊόντων.